Me Itse ry:llä on yli 30 paikallista toimintaryhmää ympäri Suomea, jotka pyrkivät toiminnallaan vaikuttamaan paikalliseen päätöksentekoon.
Ryhmät kokoontuvat säännöllisin väliajoin vaihtamaan ajatuksia ja pohtimaan vammaisia henkilöitä koskevia asioita. Tarkoituksena on keskustella ja vaikuttaa. Yhdessä opitaan toimimaan ja hallitsemaan erilaisia tilanteita. Ryhmien keskeisiä tavoitteita ovat:
 - oppia tunnistamaan omat oikeutensa
 - oppia toimimaan oikeuksiensa puolesta
 - täysimääräinen itsemääräämisoikeus ja
 - hyvä elämä muiden joukossa.